Welkom.

Kristien Wollants - logopedist/stem- en stottertherapeut - Aartselaar

 

Kristien

Kristien Wollants is logopediste, gespecialiseerd in stem, uitspraak en stotteren. Daarnaast doet ze ook voice overwerk en heeft ze acht jaar nieuws gelezen bij de radiozender Qmusic. Ze behaalde haar diploma bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool in Gent en het postgraduaat Stem aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Ze volgde ook de specialisatieopleiding stottertherapie bij CIOOS (Centrum voor Informatie, Opleiding en Onderzoek over Stotteren).

Kristien heeft een zelfstandige praktijk in Aartselaar. Daar is ze voornamelijk bezig met stem- en articulatietraining en stottertherapie. Ze is ook actief bij Medialaan als stemcoach van de schermgezichten en radiostemmen. Samen met Tiffany Veys bracht ze het boek “De Stembijbel” uit, een complete stemgids voor professionele stemgebruikers.

Stem

Je stemplooien zijn twee kleine, elastische spiertjes gelegen in het strottenhoofd. Ze zijn bekleed met een laagje slijmvlies en worden in trilling gebracht door de uitgeademde lucht. Er ontstaat geluid, dat versterkt wordt door resonantie in borst-, keel-, mond- en neusholte. Een helder stemgeluid vereist gezonde stemplooien, een goede stemplooisluiting en een regelmatige stemplooitrilling. De structuren die hiervoor instaan zijn zeer kwetsbaar. Foutief stemgebruik, stemmisbruik, een te hoge belasting en/of nadelige omgevingsfactoren kunnen stemproblemen als gevolg hebben. Een goede stemhygiëne is zeer belangrijk voor het onderhoud van je stem.


Stemproblemen

Een stemstoornis is vaak het gevolg van een langdurig proces waarbij verschillende factoren een rol spelen. Bij stemgeven werken er meerdere lichaamsfuncties nauw samen: houding, ademhaling, stemplooitrilling, resonantie en articulatie. Een te hoge stembelasting kan leiden tot heesheid, stemvermoeidheid, stemplooiknobbels,… Bij een infectie van de luchtwegen kan er ook heesheid optreden, maar die is meestal van voorbijgaande aard.

Stemproblemen kunnen ontstaan door verkeerd stemgebruik of door een organisch probleem zoals bijvoorbeeld stemplooiknobbels of een stemplooipoliep. Vaak is er sprake van een combinatie van de twee. Verkeerd stemgebruik en stemmisbruik kunnen ook de oorzaak zijn van een organisch probleem.

Waarschuwingssignalen van stemproblemen:

 • stemverlies
 • blijvende heesheid
 • pijn, ongemak
 • geen hoge noten meer aankunnen
 • verlies volume
 • gevoel van “brok in de keel”

Ben je langer dan 14 dagen hees, dan is het raadzaam om een neus-, keel- en oorarts te raadplegen.


Stemtherapie

Na de diagnose van een neus-, keel- en oorarts en een logopedisch stemonderzoek kan de logopedist starten met stemtherapie. Deze therapie is individueel en afhankelijk van het soort stemstoornis, het stemgebruik en -misbruik en de beïnvloedende omgevingsfactoren. De stemtherapie is er op gericht de stemfunctie te verbeteren in functie van een optimale stemkwaliteit.


Stemcoaching

Wanneer we een gezonde stem willen optimaliseren spreken we over stemcoaching. Hierbij is het doel niet om de stem te “genezen”, maar om ze te verbeteren en eventuele latere stemproblemen te voorkomen. Het gaat hier veelal om de professionele stemgebruiker.

Uitspraakcoaching

Professionele beroepssprekers hebben vaak baat bij uitspraakcoaching. Hierbij worden regionale accenten weggewerkt en wordt de uitspraak geoptimaliseerd. Het Algemeen Nederlands is hier de basis, maar we werken ook aan verstaanbaarheid, intonatie en spreeksnelheid. Stem- en uitspraakcoaching gaan vaak samen.

De Stembijbel

“De Stembijbel” is geschreven door twee stemfreaks met een gemeenschappelijke passie voor de stem. De samenwerking tussen twee stemcoaches met een verschillende achtergrond leverde een unieke stemgids op. Eenmust-have voor iedereen die met de stem bezig is.

Onze visie is meer dan alleen een gezond stemgebruik en een correcte uitspraak van het Nederlands. We gaan ook dieper in op de link tussen stem, lichaam en geest en benaderen de stem vanuit verschillende invalshoeken.

Leren spreken via een boek is niet evident, daarom maken we ons boek multimediaal door middel van audio- en videofragmenten die het boek versterken. Je kan het gebruiken met de website mindthevoice.be.

 • uitgeverij: Mind The Voice
 • auteurs: Tiffany Veys & Kristien Wollants
 • lay-out: Mathildestudios.com
 • pagina’s: 280
 • kostprijs: 34,99€

Bestel je exemplaar via info@mindthevoice.be!

boekjes apart

 

 

Stotteren

Wat is stotteren?

Stotteren mag niet verward worden met normale onvloeiendheden. Iedereen vertoont wel eens haperingen. Spreken is een complex proces. Beelden worden omgezet in taal, die vervolgens wordt omgezet in spraak. Om te spreken gebruiken we meer dan 100 spieren! Die moeten op het juiste moment en met de juiste kracht en snelheid worden aangestuurd. Dat vergt een hoge mate van coördinatie en timing. Het is dus heel normaal dat het af en toe mis gaat. Maar wat is nu het verschil tussen normale haperingen en stottermomenten?

Normale onvloeiendheden

Normale onvloeiendheden zijn onderbrekingen tussen de woorden. Er gaat weinig spanning mee gepaard en ze komen bij iedereen voor. Deze haperingen zorgen ervoor dat we tijd winnen om bijvoorbeeld een woord te zoeken of een zin te bouwen.

Voorbeelden:

 • stille pauze
 • opgevulde pauze: vb. “euh”
 • herhalen van een woord
 • herhalen van een stuk van een zin

Stottermomenten

Bij stotteren komen de onderbrekingen ongewild voor, en dat binnenin een woord. Deze haperingen gaan vaak gepaard met spanning en een verlies van controle. Er zijn drie soorten stottermomenten:

 • herhalen van een klank, lettergreep of woord (meer dan 3x)

vb: i-i-i-i-ik

 • verlengen van een klank

vb: nnnnnnog

 • blokkeren

Hierbij ontstaat er een grote spanning in de tong, lippen of stemplooien waardoor er een soort van kortsluiting volgt en de spreekspieren vastzitten.

vb: d.it

Hoe ontstaat stotteren?

Stotteren ontstaat op jonge leeftijd: meestal tussen 2 en 5 jaar. Ongeveer 3% van de kinderen wordt geboren met de aanleg om te stotteren. Die aanleg in combinatie met stressfactoren lokken stotteren uit. Die uitlokkende factoren kunnen zijn:

 • emotionele stressfactoren
 • vermoeidheid
 • spraak- of taaldruk
 • tijdsdruk
 • reacties van luisteraars

De reacties van de omgeving bepalen ook mee de ontwikkeling van het stotteren. Bij 1% van de bevolking groeit stotteren uit tot een probleem.

Stottertherapie

De logopedist voert een onderzoek uit om na te gaan of het effectief om stotteren gaat. Na het onderzoek volgt er een besluit en een voorstel van maatregelen. Het kan gaan over opvolging zonder therapie of om een voorstel tot behandeling. De stottertherapie bestaat uit de wetenschappelijk onderbouwde sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren.

Maak afspraak

Klik hier om online een afspraak te maken.

Contact


Grotere kaart weergeven

Contact info
Kristien Wollants
Baron Van Ertbornstraat 92
2630 Aartselaar

GSM: 0476 383 656

Naam (required)

Emailadres (required)

Uw vraag